Törzstőke emelés határidők cégek esetén (új Ptk. értelmezés)

2014.06.11.

Ketyegnek a határidők, nő a felelősség, bírság fenyeget. Március 15-én hatályba lépett az új polgári törvénykönyv (Ptk.), és a józan ész önmagában nem biztos, hogy segít azon a cégvezetőn, aki érteni és betartani akarja.

Forrás: index.hu

Március 15. óta már hatályos az új polgári jogi kódex. Még mindig túlzás lenne azt állítani, hogy nem maradt semmi bizonytalanság a gazdasági társaságokra vonatkozó új szabályok körül, de a kép azért kezd kicsit tisztulni. A cégeket érintő legfontosabb új szabályokat a Budapest Környéki Törvényszék Gazdasági Kollégiumának csoportvezető bírája, dr. Gyulai Olga foglalta össze nekünk.

Ugyan március 15-én lépett hatályba az új Ptk., de a cégek kaptak egy kis haladékot az átállásra. Akkor kell az új szabályokhoz igazodniuk, amikor március 15. után először módosítják a létesítő okiratukat. De halogatni az átállást a létesítő okirat békén hagyásával a végtelenségig nem lehet. Van végső határidő is: bt.-knél, kkt.-knál és szövetkezeteknél 2015. március 15., a kft.-knél és az rt.-knél 2016. március 15.

2019-ig kell összekaparni a 3 milliót

A kft.-knél még annyival bonyolultabb a helyzet, hogy azok hiába módosítják a létesítő okiratukat, nem vonatkozik rájuk az új Ptk., csak onnantól kezdve, hogy felemelik a törzstőkéjüket az új kötelező minimumra, 3 millió forintra. Ennek is 2016. március 15. a végső határideje.

A törzstőke kötelező minimuma eddig 500 ezer forint volt. Ezt 3 millióra emelni a kisebb kft.-k számára gondot jelenthet, de a pluszpénz tényleges előteremtéséhez még több időt ad a törvény. 2016. március 15-ig csak a határozatot kell meghozni a törzstőkeemelésről, egyébként pedig a tagok további maximum három évet kapnak a pénz befizetésére, vagyis lényegében 2019 márciusáig van haladék.

A dolognak annyi a hátulütője, hogy amíg nincs befizetve a teljes összeg, nem fizethető osztalék, a pénzt kötelező a feltőkésítésre fordítani. Az a kft., amelyik ezt sem tudja vállalni, választhat, hogy átalakul kevéssé tőkeigényes gazdasági társasággá, például bt.-vé, vagy pedig jogutód nélkül megszűnik.

900 ezerbe is kerülhet, ha kicsúszik az időből

A törzstőkemelést az új Ptk-nál a hitelezői érdekkel indokolták. Az indoklásban azt írták, hogy a régi, félmillió forintos minimum nem jelentett elég biztosítékot a hitelezők számára, és nem volt képes arra sem, hogy megakadályozza “a nem kellően megalapozott” társaságok létesítését.

A határidőket érdemes komolyan venni, mert elég súlyos szankciók fenyegetnek. A határidőből kicsúszó céget a bíróság 50-től 900 ezer forintig terjedő pénzbírsággal sújtja, és ez a bírságolás kötelező. A bíróságnak nincs mérlegelési joga, csak a bírság mértékénél. De a bírságnál nagyobb baj is lehet a mulasztásból. Azok a cégek, akik egyáltalán nem teljesítik az új Ptk.-val kapcsolatos kötelezettségeiket, törvényességi felügyeleti eljárásra számíthatnak. Ha ezek után a bírósági felszólítás is hasztalan marad, akkor az eljárás vége megszűntnek nyilvánítás, kényszertörlés és eltiltás lesz.

vissza