Számlázó program 2016 Számlázó program 2016 - Változtak a szabályok

2016.01.15.

Új követelmények szerinti számlázó programot kell használni 2016-ban. Változtak a számlázó programokkal szemben támasztott előírások 2016. január 1-től. Fontos, hogy a programoknak - többek között - rendelkezniük kell adóhatósági ellenőrzési adatszolgáltatás funkcióval is.

A 23/2014. (VI. 30.) NGM rendelet, amely a számla és a nyugta adóigazgatási azonosításáról, valamint az elektronikus formában megőrzött számlák adóhatósági ellenőrzéséről szól, többek között az alábbiakat írja elő: 

  • A számlázó programot fejlesztőként, forgalmazóként értékesítő adóalany köteles az általa értékesített számlázó programot annak neve, azonosítója, a vevő neve és az értékesítés időpontja szerint nyilvántartani.
  • A számlázó program fejlesztője, forgalmazója a számlázó programot kizárólag adóalanynak értékesítheti, aki vagy amely köteles az értékesítést megelőzően adóalanyiságát igazolni.
  • A számlázó program fejlesztője, forgalmazója köteles a számlázó program értékesítéséről kibocsátott számlán feltüntetni a számlázó programot beszerző adóalany adószámát.
  • A számlázó programnak olyan önálló, de a programba beépített, „adóhatósági ellenőrzési adatszolgáltatás” elnevezésű funkcióval kell rendelkeznie, amelynek elindításával adatexport végezhető.

Mivel az új követelmények betartása a NAV szerint az adózó feladata, ezért a számlázó programok használata során fokozott körültekintéssel kell eljárni.

Forrás: http://szamlazoprogram.org/

vissza