Ősszel a számlázó program bejelentése a NAV-hoz (újabb plusz adminisztráció)

2014.08.23.

Ősszel mindenkinek kötelessége lesz a számlázó programját bejelenteni a NAV-nál, aki ilyet használ, és a jövőben is használni szeretné. Hogy ennek mi értelme, az jó kérdés.


Forrás: rlb.hu

Új szabály, hogy aki számlázó programot használ, és 2014. október 1. után is szeretné használni, annak ezt az igényét 2014. november 15-ig be kell jelentenie a NAV-hoz. A számlázó programok bejelentésére szolgáló nyomtatvány 2014. október 1-jétől lesz elérhető.

A bejelentésnek tartalmaznia kell a számlázó program:

- nevét;
- azonosítóját;
- fejlesztőjének nevét – és ha van – adószámát;
- értékesítőjének, rendelkezésre bocsátójának nevét, adószámát;
- beszerzésének, használata megkezdésének vagy – saját fejlesztésű program használata esetén – a rendeltetésszerű használatbavétel időpontját.


2014. október 1. előtt beszerzett és október 1-jén még használatban lévő számlázó programok, illetve a használatba vett saját fejlesztésű programok adatait is 2014. november 15-ig kell bejelenteni a NAV erre vonatkozó nyomtatványán.

2014. október 1. után használatba vett számlázó programok esetén a bejelentési határidő a számlázó program használatának megkezdésétől számított 30. nap.

Be kell még jelenteni a használatból kivont számlázó program fentebb felsorolt adatait és a használatból kivonás időpontját is. A bejelentést a 2014. október 1. és 2014. október 15. közötti kivonások esetén 2014. november 15-ig, ezt követően pedig a program használatból kivonását követő 30 napon belül kell megtenni.

A számlázó programok bejelentésére szolgáló nyomtatvány 2014. október 1-jétől lesz elérhető.

vissza