Megbízási jogviszony=járulékfizetés és bejelentés nélkül is szabályosan? Tudnivalók

2014.09.30.

Megbízási jogviszony keretében akár ingyen is dolgoztathatunk, ráadásul járulékot sem kell fizetnünk. Egyebek közt ebben is különbözik a munkaviszonytól. Összeszedtük a legfontosabb különbségeket a munkaviszony és a megbízási jogviszony között.

Forrás: Piac és Profit

A Polgári Törvénykönyv (Ptk.) 6:280. paragrafusa rendelkezik az ingyenes megbízási szerződésről, mely szerint ingyenes megbízási szerződés keretében foglalkoztatható bárki bejelentési-, illetve járulékfizetési kötelezettség nélkül (ennek segítségével kerülhetjük el az ünnepi leállásokat. De vannak még más tippjeink is!) .Csakhogy ennek igénybevételéhez fontos, hogy megfeleljünk a szigorú szabályoknak, különben könnyen rémálommá válhat egy munkaügyi ellenőrzés. Hogy kit vizsgálnak idén különösen a munkaügyi ellenőrök, arról itt olvashat.

“Arra érdemes ügyelni, hogy a megbízási jogviszony ne viselje magán a munkaviszony tartalmi jegyeit, és így ne minősüljön színlelt szerződésnek” – húzza alá Dr. Hajdú-Dudás Mária, ügyvéd. A jogviszonyok szempontjait, mint mondja, a maguk összességében kell vizsgálni, ez alapján állapítható meg, hogy valóban megbízási szerződésről vagy leplezett munkaviszonyról van-e.

A megbízási szerződés két alanya a megbízó, aki az utasításokat adja, és a megbízott, aki köteles az ügyet a megbízó utasításai szerint és a megbízó érdekében ellátni. Míg munkavállaló értelemszerűen csak természetes személy lehet, addig megbízott bármely jogképességgel rendelkező személy, jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet.

Főszabályként a megbízási szerződést nem kötelező írásba foglalni, miközben a munkaszerződés írásba foglalása – az egyszerűsített foglalkoztatásra vonatkozó jogszabály adta szűk kivételtől eltekintve – kötelező. A megbízott ugyan személyesen köteles eljárni, de igénybe veheti más közreműködését is, ha ahhoz a megbízó hozzájárult, vagy az a megbízás jellegéből következik. A közreműködő által ellátott feladatokért azonban úgy felel, mintha azt saját maga látta volna el.

A munkavállaló a munkáját személyesen köteles ellátni, közreműködőt nem vehet igénybe. A megbízott köteles a megbízó figyelmét felhívni a szakszerűtlen, illetve célszerűtlen utasításra, ha ennek ellenére az utasítását fenntartja, akkor az ebből eredő károk a megbízót terhelik. Ehhez hasonló, hogy a munkavállaló köteles a munkáltatót figyelmeztetni, ha az utasítása végrehajtása kárt idézhet elő és ezzel a munkavállaló számolhat. Ha ezt megtette, akkor az utasítást nem tagadhatja meg.

Miközben a megbízás lehet ingyenes is, addig a munkavállaló az általa betöltött munkakörtől függően legalább a minimálbért vagy a garantált bérminimumot meg kell kapja, erről előzetesen érvényesen nem mondhat le.   Miközben a munkavállaló részére a munkáltató biztosítja a munkavégzéséhez szükséges eszközöket és feltételeket, addig a megbízási jogviszony keretében a megbízott saját infrastruktúrájával végzi a munkáját.

Megbízottat a megbízó irányában fennálló megbízási díj és költség követelése erejéig jelzálogjog illeti meg a megbízás következtében a megbízótól birtokába jutott vagyontárgyakon. A munkavállalót ugyanilyen jog a munkáltató vagyontárgyai vonatkozásában nem illeti meg.

Mind a megbízott, mind a munkavállaló köteles időközönként a megbízót, illetve a munkáltatót tájékoztatni a folyamatban lévő ügy(ek) állásáról. A munkáltató és a megbízó is köteles a munkavállaló, illetve a megbízott tevékenysége során felmerülő költségek viselésére.

vissza